Wat kost het


De contributie bedraagt € 85,- per jaar,
betaling eind december
Onze bank is de Regiobank
en het bankrekeningnummer van de Essentie is
NL76 RBRB 0955 5102 60