Wat doen we


EXPOSITIES
De groep streeft ernaar ieder jaar een of tweemaal te exposeren, deze tentoonstellingen vinden plaats in een sfeervolle ambiance.
De tentoonstellingen worden meestal zeer druk bezocht en kenmerken zich door een gezellige sfeer.

Samen Op Pad (SOP)
Enkele malen per jaar gaat de Essentie groepsgewijs op fototocht waarbij  verschillende technieken van de fotografie aan de orde komen.
Ook spontane – door een van de leden zelf georganiseerde – fotoacties komen regelmatig voor en worden zeer gewaardeerd.
Ook een lang weekend weg zien de meeste clubleden wel zitten waardoor naast de fotografie ook de onderlinge vriendschap wordt versterkt.

WEDSTRIJDEN
Het deelnemen aan wedstrijden is belangrijker dan winnen. Maar om te winnen moet je wel deelnemen.
Daarom wordt er binnen onze groep positief gereageerd op deelname aan wedstrijden zowel in clubverband als individueel.
Ieder jaar neemt de groep deel aan deze landelijke wedstrijd waaraan ca. 180 clubs uit geheel Nederland deelnemen.
De Essentie streeft er naar om in de bovenste regionen te eindigen.