Hoe het begon


In 1974 werd ik benaderd door de Stichting Nieuw Zeist West. Er was een wijkcentrum in aanbouw en daarin was een donkere kamer gepland en ze hadden geen idee wat ze daar mee moesten. Ik heb toen ja gezegd en me nooit gerealiseerd dat hieruit een fotoclub zou kunnen ontstaan.
In 1976 werd het nieuwe gebouw opgeleverd en hebben we de doka ingericht en daarna met een groep vrijwilligers tientallen buurtbewoners lesgegeven in het maken van een foto, het ontwikkelen van de film en het afdrukken hiervan. In die tijd nog in zwart wit.
Nooit heb ik er toen aan gedacht dat uit deze doka-club een volwaardige fotogroep geboren zou worden. In 1980 werden wij als Fotoclub Zeist West lid van de fotobond.
In 2006 hebben we de naam veranderd in Fotogroep De Essentie.

Sinds de begintijd is er het nodige gebeurd in de fotografie. Vroeger was de fotoclub een plek waar gepraat werd over techniek, ontwikkelaar en fixeer en lenzen. Nu is fotografie een niet meer weg te denken onderdeel van de moderne samenleving. Miljoenen mensen communiceren hun foto’s (via Internet) over de hele wereld en krijgen daar dan weer respons op. Instagram, Facebook enz. Alles wordt gedeeld. Hierdoor verandert ook het instituut fotoclub.
Binnen de groep wordt dieper ingegaan op vorm en inhoud van een foto of serie en dat wordt als zeer positief ervaren. Voorwaarde bij deze besprekingen is de positieve benadering van elk beeld en dan ook de gezamenlijke inspanning om een beter inzicht in je eigen gemaakte beeld te krijgen.

Fotogroep de Essentie wil een club zijn met actieve leden die behalve ‘halen’ ook zeker ‘brengen’. Fotografen die niet alleen individueel plezier aan de fotohobby beleven, maar ook samen activiteiten organiseren en beleven. Het is de bedoeling dat je niet alleen lid wordt om voor jezelf bezig te zijn, maar ook om van en met anderen te leren. Ook jij moet iets kunnen en willen inbrengen. Iedereen heeft andere kwaliteiten. De inzet als individueel lid en als totaal bepaalt wat we kunnen bereiken en zo stimuleren we elkaar, zodat de club als geheel een maximaal resultaat behaalt. Door enthousiaste deelname aan fotowedstrijden en exposities, zijn we in staat een representatieve inzending samen te stellen voor deze belangrijke clubactiviteiten. Wij willen laten zien wat we als totale fotoclub doen, en niet alleen het werk tonen van enkele actieve leden. Wij hopen daarom dat de leden zoveel mogelijk aanwezig zijn op de clubavonden, een duidelijke inbreng leveren en meedoen met clubactiviteiten.

Dick van Groningen Schinkel.