Fotofestival aan de Maas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 6e editie van het Fotofestival aan de Maas,
10 t/m 13 mei 2018 in Rotterdam,
gaat een beeld geven van de kracht van de vrijetijdsfotografen;
hedendaagse amateurfotografie met een seriematig karakter komt in een grote expositie in het Nederlands Fotomuseum te hangen.
Elke vrijetijdsfotograaf (in Nederland?) wordt uitgedaagd seriematig fotografisch werk in te zenden.
De inzendtermijn loopt van 1 december 2017 tot 31 januari 2018.

Noteer alvast:
expositie in het Nederlands Fotomuseum donderdag 10 tot en met zondag 13 mei 2018.

Locatie
Fotofestival aan de Maas

Website: www.fotofestivalaandemaas.nl