Clubavonden en Beeldpraat


Om de twee weken op woensdagavond komt de groep om 19.30 uur in “De Koppeling” in Zeist-West samen.
Ieder lid brengt zijn eigen foto’s mee.
Deze foto’s worden onderling op een positieve wijze besproken.
Voor deze bespreking worden de aanwezige leden verdeeld over 3 tot vier groepjes.
Het aantal meegebrachte foto’s worden evenredig over de groepjes verdeeld.
Ieder groepje kan uit het aanbod foto’s nomineren.

De genomineerde foto’s doen mee aan de jaarwedstrijd om de “Beste Essentiefotograaf van het jaar” trofee.
Tevens worden uit de genomineerde foto’s de foto voor deelname aan wedstrijden en/of exposities gekozen.
Er wordt raad gegeven betreffende de techniek en ook over de beeldinhoud.

Deze avonden zijn over het algemeen druk bezocht en worden door de groepsleden als zeer inspirerend ervaren.
De positieve invloed van deze onderlinge discussies is merkbaar in de kwaliteitsverbetering c.q. verdieping van het werk van de individuele leden.
Het is bovendien een stimulans om te blijven “produceren”.
Al doende ontstaat reeds een voorselectie voor inzendingen voor zowel tentoonstellingen als wedstrijden.
Tenzij anders is afgesproken mag op deze beeldpraat-avonden per lid een maximum van 3 foto’s of één serie van 5 foto’s worden meegenomen.